Historie firmy

 

      Firma Ing. Petr JENČÍK – JENČÍK A DCERY byla založena v r.1991. Majitel je absolventem francouzského státního lycea Carnot v Dijonu (Burgundsko) a diplomovaným inženýrem VŠCHT Praha v oboru kvasné chemie a technologie. Po dokončení studia nastoupil v r.1976 do Západočeských lihovarů a konzerváren

 Plzeň-Božkov, kde pracoval jako vedoucí provozu lihovar Prádlo a později jako vývojový, technologický a technický pracovník v Plzni-Božkově až do založení vlastní firmy po převratu. Pochází ze staré lihovarnické rodiny, kde se toto řemeslo dědilo po několik generací. Otec Vratislav Jenčík pracoval celý aktivní život jako vedoucí lihovaru v Prádle, děda Karel Jenčík byl lihovarníkem v Týništi nad Orlicí.
      Název firmy vychází z toho, že majitel je otcem tří dcer – Moniky, Hanky a Terezky. Prostřední Hanka jako absolventka kvasné chemie VŠCHT Praha již přebírá rodinnou štafetu jako technolog podniku. Firma J & D je budována postupně s tím, že nejdůležitější není být největší, ale kvalitní a seriozní. 
Začátky firmy se odehrály ve velmi skromných podmínkách v pronajatých prostorech v nedalekém Nepomuku, odkud pocházejí „nepomucké“ přívlastky některých lihovin. Ostatně i název „Černý baron“ souvisí s „pétépáckou“ Zelenou horou nad Nepomukem. V roce 2000 se hlavní část výroby přesunula do zrenovovaného provozu v Prádle – bývalého prádelského mlýna. Díky lepším prostorovým možnostem v novém provozu bylo možno podstatně zlepšit podmínky výroby i skladování. Prakticky veškeré provozní zařízení je z nerezu, k dispozici je kontrolní a vývojová laboratoř. 
      V zájmu nejvyšší kvality vyráběných lihovin jsou veškeré suroviny a ingredience nakupovány jen u renomovaných tuzemských a zahraničních výrobců. Je úzkostlivě dbáno na přesné dodržování receptur a na předepsanou dobu zrání lihovin. Každá jednotlivá šarže je podrobována jak laboratorní kontrole, tak i senzorickému hodnocení. Potřebná péče je věnována i finalizaci výrobku ve stáčírně, kde jsou lihoviny plněny do lahví přesnými odměrnými přístroji. 
      Firma produkuje dvě odlišné řady balení. Jedná se jednak o balení do dvoulitrových PET lahví, určených pro gastronomické provozy, jednak jde o řadu tvarových exkluzivních lahví, které jsou předurčeny pro maloobchod a splňují kritéria dárkového balení. Vlajkovou lodí firmy je likér Ďábelský Krvesaj. Jde o unikátní nápoj, spojující lahodnost třešňové šťávy s pálivou chutí sedmi druhů čínského koření. Tato lihovina, klasicky servírovaná v laboratorních zkumavkách, si získala velmi brzo velkou oblibu a dnes již vytlačuje z trhu mnohé podobné nápoje. Je i vhodným základem pro mnohé míchané nápoje s kolou, tonikem nebo v zimě jako grog.
      Hlavním distribučním kanálem jsou specializované nápojové velkoobchody, které vhodně doplňují menší ambulantní soukromí prodejci. Vývoz se zatím omezuje na Slovensko. 
      Obchodní politika firmy J & D je vedena snahou o udržení přijatelných cen svých výrobků i při podmínce vysoké kvality. Daří se to díky velmi úsporné administrativě a redukovaným režijním nákladům. Na rozdíl od současného trendu nevydává firma velké sumy za masovou reklamu a soustřeďuje se spíše na podporu prodeje svých výrobků dárkovými předměty, ochutnávkami nebo nepřímou reklamu sponzorováním prospěšných akcí. 
      Firma J & D rozšířila ve 2.polovině 90. let svoje aktivity i o provozování hostince v Prádle. V současné době se jedná ještě spíš o výčep, ale je již vyprojektována přestavba na malý hotýlek s restaurací.