Rodné listy

 
Administrace rodných listů našich lihovin
Vážení zákazníci,
ve smyslu Nařízení vlády č. 317 z 27.9.2012 musí výrobce ke každé šarži lihovin, vyrobené po od 1.1.2012 s obsahem lihu 20 % obj. a více, vytvořit Prohlášení o lihovině, tzv. "rodný list lihoviny". Tento dokument musí obsahovat jako přílohy také Prohlášení o použitém lihu a jeho rozbor z autorizované zkušební laboratoře. Zatím jsme tyto doklady zasílali na požádání mailem. Abychom pro Vás zjednodušili celý postup, zavádíme tuto novou sekci na našich webových stránkách. Potřebné doklady k našim lihovinám si tady můžete sami jednoduše stáhnout, a vytisknout pro příp. kontrolu ve Vaší provozovně. Čísla šarží jsou k dohledání na každé lahvi na bílé samolepicí etiketce na těle lahve a nově také jako dotisk na kolku (kontrolní pásce). V této sekci jsou rodné listy rozděleny po druzích lihovin a baleních. V následujícím seznamu si tedy nejprve rozkliknete lihovinu, od které chcete rodný list a v dalším seznamu pak objem balení, které Vás zajímá. Pak už se dostanete k seznamu rodných listů všech balení hledané lihoviny. Po rozkliknutí hledaného rodného listu se Vám objeví znovu číslo hledané šarže a upozornění na nutnost stáhnout si ještě doklady k použitému lihu. Po kliknutí na text se Vám ukáže už vlastní Prohlášení k dané šarži lihoviny, které si vytisknete. Pak se vrátíte zpět na tuto stránku a zvolíte v nížeuvedeném seznamu kategorii Líh. Po kliknutí se Vám objeví titulek Č. 1 a když na něj kliknete, dostanete se ke třem souborům - Dokladu o původu použitého lihu a dvěma stranám protokolu o rozboru lihu č.1. Všechny tyto tři dikumenty si postupně otevřete kliknutím a vytisknete. Tyto tři doklady tvoří přílohu každého rodného listu našich lihovin, k jejichž výrobě jsme tento líh použili. Doklady o lihu si tedy můžete vytisknout jednou pro více šarží našich lihovin. Zatím používáme stále stejný líh, až nakoupíme nový, bude u šarží z něj vyrobených uvedeno č.2 a pak si budete tisknout v sekci líh doklady pro líh č.2
Znovu zdůrazňujeme, že v souladu s uvedeným Vládním nařízením je povinností výrobce vytvářet a předávat tzv. rodné listy jenom pro lihoviny s obsahem alkoholu 20 % obj.a ty, které byly vyrobeny od 1.1.2012. Lihoviny, vyrobené dříve nemají v kódu šarže poslední dvojčíslí 6.2 a rodný list nepotřebují.
Ještě poznámku nakonec : Naši zákazníci, kteří kupují lihoviny pro svojí vlastní potřebu pochopitelně rodný list k ničemu nepotřebují, jde o doklad pouze pro obchodníky. Pokud by přeprodávali lihoviny dalším obchodníkům (např. velkoobchody), pak musí vytvořit na základě našich dokladů vlastní rodný list, jak vyplývá z výšeuvedené vládní vyhlášky.
Věříme, že Vám naše nová sekce bude dobře sloužit a že nebudete mít problém s případnými kontrolami ve Vašich obchodech.