Zajímavosti

 

      Firma Jenčík a dcery klade od svého založení důraz na podporu bohulibých organizací, spolků, společností a akcí. Vybírat je z čeho, protože asi jako každá likérka jsme bombardováni žádostmi o podporu všech možných tombol bálů, setkání turistů, hasičů, sportovců, mariášníků či hudebníků. Zdá se, že si lidé myslí, že na alkoholu se nejlíp vydělává – málokdo ví, že minimálně polovinu z ceny lihovin na pultě prodejny jde ve formě DPH a spotřební daně do státní kasy. 
Rozhodli jsme se tedy v rámci našich možností podporovat hlavně to, co považujeme za nejvíc potřebné a užitečné.
      V první řadě je to pomoc při živelných pohromách a pomoc těm nejubožejším. Proto jsme přispěli prostřednictvím Charity na likvidaci následků povodní u nás nebo na pomoc postiženým tsunami v Asii. Do téhle kategorie patří i příspěvek na vrtání studní v Africe nebo adopce ugandského chlapce na dálku. 
Další oblastí našeho sponzorského zájmu je obec Prádlo, ve které firma působí.
Jde o malou vesničku s přibližně dvěma stovkami obyvatel, jejíž financování ze strany státu je opravdu na hranici živoření. Tak trochu pod patronát jsme si pro- to vzali farní kostel Povýšení sv. Kříže, kde se nám podařilo financovat nebo spo- lufinancovat postupně opravy interiéru (včetně nové křížové cesty a obrazu Krista od akad. malíře Ivana Sobotky), varhan, mříží do oken, střechy (okapy), schodů na zvonici a naposled i generální opravu věže s novou krytinou. 
      V Prádle se snažíme nezapomínat ani na dobrovolné organizace hasičů a na sport. Hasičům pomáháme při nákupu potřebného materiálu, uniforem a při přípravě a pořádání cvičení, v Sokolu máme svůj nohejbalový oddíl Černý baron, pro který jsme financovali výstavbu antukového kurtu, aby bylo možno hrát v Prádle krajský přebor. Mimoto ještě firma pořádá každoročně i tradiční turnaj trojic na rozloučenou se sezonou, kde se pojí láska ke sportu s láskou k dobrému pití. Samozřejmě spolupracujeme i s Obecním úřadem, kterému zajišťujeme bezplatně sál v naší hospodě U Černých baronů pro obecní akce a poskytujeme i naší techniku při pracích na obecním majetku.
      Mimo hlavní uvedené oblasti sponzorujeme i některé kulturní akce (koncerty na zámku Kozel, plesy Hradní stráže na pražském Hradě), sportovní kluby (dříve hokej v Plzni, teď v Rokycanech či nepomucké šachisty) a také třeba mariášníky (dva roky jsme byli hlavním sponzorem 1. mariášové ligy). 
      Není žádným tajemstvím, že jako malá firma si nemůžeme dovolit „velkou“ reklamu v celoplošných televizích. Proto se snažíme vybírat pro sponzoring takové partnery, kteří nám na oplátku mohou pomoci při „zviditelnění“ našich výrobků např. jejich zařazením do sortimentu ve svých zařízeních.