Posted on

Fotografická soutěž pro fanoušky Jenčík a dcery, s.r.o.

Fotografové a cestovatelé, pozor! Ať už se letos chystáte do Karibiku nebo do Nepomuka, vezměte s sebou naše likéry a vyfoťte je v „jejich“ prostředí.

Krvesaji se bude líbit třeba v domovině hraběte Drákuly, v Transylvánii, Cassis a Griotte vezměte do Francie, Zelenou horu na…Zelenou horu Lakris je doma ve Skandinávii, Fernet v Itálii a Old Mill v Karibiku. Speciálním cestovatelem je Elixír svatého Jana Nepomuckého, protože mosty zasvěcené tomuto rodákovi z Nepomuka najdete po celém světě od Bavorska po Brazílii. Své fotky posílejte do konce prázdnin (31. 8. včetně) na mail info@jencikadcery.cz (ve formátu JPEG) . Vybrané fotografie zveřejníme na našem FB nebo IG profilu a tři vylosovaní výherci získají odměny. Kompletní pravidla fotografické soutěže najdete na našem webu. Šťastnou cestu!

Pravidla fotografické soutěže pro fanoušky Jenčík a dcery, s.r.o.

1. Jenčík a dcery, s.r.o., se sídlem Prádlo 5, 335 01 Prádlo   (dále jen „Jenčík a dcery“)
vyhlašuje fotografickou soutěž spočívající v pořízení fotografie zachycující výrobky firmy Jenčík a dcery (dále jen „fotografická soutěž“). Z fotografií soutěžících budou firmou Jenčík a dcery vybrány fotografie určené k propagaci firmy na sociálních sítích. Ze zveřejněných fotografií bude losováním vybrán jeden výherce/ jedna výherkyně, který/á získá po skončení soutěže (nejpozději do 30. 9. 2022) získá voucher v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejnách nebo eshopu Jenčík a dcery s.r.o., dále druhý vylosovaný/á získá firemní tričko a třetí vylosovaný/á získá firemní baseballovou čepici. Na odměnu ve fotografické soutěži není právní nárok, ani nelze poskytnout žádnou peněžitou náhradu. Soutěže se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.
2. Fotografie lze do soutěže posílat pouze v elektronické formě, a to na adresu info@jencikadcery.cz.
Soutěžící se do soutěže přihlásí zasláním fotografie v grafických formátech JPEG.
 S fotografií musí být zaslány i tyto údaje:
a) Název souboru;
b) Jméno a příjmení soutěžícího;
c) Místo a datum (alespoň kalendářní rok) pořízení fotografie;
d) Krátký popisek k zaslané fotografii
3. Fotografická soutěž probíhá v termínu od 1. července 2022 do 31. srpna 2022 včetně.
4. Vybrané fotografie budou firmou Jenčík a dcery zveřejněny na Facebooku, včetně jména vybraných soutěžících (jméno a příjmení).
5. Fotografie bude vybírat porota vytvořená k tomuto účelu firmou Jenčík a dcery. Hodnocena bude nápaditost, zajímavost, a kvalita provedení fotografie. Proti rozhodnutí o výběru event. vyřazení fotografií nelze podat opravný prostředek. Vyřazeny budou fotografie v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s platnou legislativou České republiky, zobrazující hanobení rasy nebo etnické skupiny, násilí.
6. Fotografie musí být pořízeny výhradně soutěžícím. Každý soutěžící je oprávněn poslat do soutěže maximálně 3 (tři) kusy fotografií, v případě zaslání vyššího počtu budou zařazeny pouze první 3 (tři) kusy doručených fotografií.
7. Každý soutěžící zasláním svých fotografií do fotografické soutěže:
a) Souhlasí se zpracováním a zpřístupněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, za účelem přihlášení do fotografické soutěže a realizace soutěže, zveřejnění výsledků fotografické soutěže, zaslání výhry, po dobu nezbytně nutnou. Tento souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv písemně odvolat právním úkonem doručeným na adresu Jenčík a dcery, s.r.o, Prádlo 5, 335 01 Prádlo. Soutěžící má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu osobních údajů. Ochrana osobních údajů se řídí zákonem číslo 101/2000 Sb., v platném znění.
b) Souhlasí s podmínkami vyhlášené fotografické soutěže.
c) Prohlašuje, že je autorem fotografií zaslaných do soutěže, a že má souhlas osob zachycených na fotografiích se zveřejněním, a že neví o žádné třetí osobě bránící či nesouhlasící se zveřejněním fotografií.
d) Poskytuje organizátorovi soutěže, firmě Jenčík a dcery, s.r.o souhlas s publikováním a zveřejněním fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže a v dalších propagačních materiálech (letácích, brožurách, reklamních prostředcích).
e) Souhlasí s tím, že zasláním fotografie do fotografické soutěže je uzavřena licenční smlouva, dle které soutěžící jako autor fotografie poskytuje k firmou Jenčík a dcery, s.r.o vybrané fotografii bezúplatnou licenci. Poskytnutá licence je nevýhradní a autor může fotografii i nadále užívat sám a umožnit její užití i jiným subjektům. Poskytnutá licence k fotografiím není omezena co do množství, místa nebo času, a firma Jenčík a dcery, s.r.o je oprávněna fotografie využívat i k jiným propagačním účelům než v souvislosti s propagací na svých sociálních sítích. Poskytnutá licence není omezena na území České republiky.
8. Firma Jenčík a dcery, s.r.o si vyhrazuje právo podmínky fotografické soutěže pozměnit a upravit, event. soutěž v krajním případě zrušit.
V Prádle dne 30. 6. 2022